За проекта

За проекта

#GetToStolipinovo

#GetToStolipinovo е дългосрочен, интегриран и междусекторен проект, целящ да представи квартал „Столипиново“ в Пловдив като генератор на култура в контекста на инициативата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ и отвъд. Името на проекта е преднамерена игра на думи с акцент върху промяна на мислене и значения – вместо като „гето“ (ghetto), квартал „Столипиново“ се мисли като място, до което се стига (get to). От една страна, външните за квартала хора, общности и идеи стигат до него, а от друга – кварталът стига да версия на себе си, в която културният му потенциал e по-ясно отчетен и представен. В допълнение, проектът цели да представи възможност за разбиране на „Столипиново“ (друго значение на get).

Проектът е изграден върху основната идея, че сливането (fuse) изисква движение – никой и нищо не може да се слее в положение на покой, движението е необходима предпоставка и за стигането (get to). Движението е често свързвано с представата за ромската общност, която населява не малка част от „Столипиново“ – макар и стереотипна, тази представа е също взета предвид при планирането на проекта. 

В този смисъл движението е основен принцип на проекта със следните основни измерения:

home
home
home
home

Движение център-периферия-Център

Сърцевината на проекта е движението между квартал „Столипиново“ и останалата част от града. Движението на хора през границите на града е по дефиниция свързано с обхождането на нови и непознати градски пространства за общността в квартала и хората извън него, както и с нови форми на диалог. Проектът не се ограничава да насърчава само движението на хора – в много случаи между „Столипиново“ и останалата част от Пловдив ще се движат идеи и представи.

Движение отдолу-нагоре

Основополагащ принцип в рамките на проекта е използването на ресурса на общностите, населяващи квартал „Столипиново“ в почти всички планирани дейности. Те ще бъдат окуражавани да създават. Общностите в квартала ще бъдат публика, но и съавтори. Идеята е да се ограничи до минимум внасянето на готови културни продукти, а вместо това да се използва културният ресурс на квартала.

Себепредставяне в движение

Свързано с предходното, проектът ще ограничи налагането на образи и представи за „Столипиново“ и неговата общност отгоре (или отвън). Докато насърчаваме движението на представи за „Столипоново“, тези представи (под формата на образи, наративи, практики) ще бъдат формирани от представители на общността – от младежите събирачи на терен градски легенди и тези, които планират и реализират инициативи, с които да направят квартала и града си по-добър.

0
Project Complate
0
Satisfied Clients
0
Experienced Staff
0
Awards Win

#GetToExplore

#GetToAction

#GetToShare

#GetToExplore. Това е хоризонтален процес по събиране на истории от квартал „Столипиново“ – в търсене на традиционни митове, легенди, традиционни практики, съвременни градски легенди от квартала, семейни истории, истории на успехи и предизвикателства. Процесът ще се случва паралелно с други инициативи (#GetToShare), както и самостоятелно. Основните събирачи на истории ще бъдат младежи от квартала, обучени специално за целта (в по-голямата част историите ще се записват на диктофон на телефона, но са възможни и видео и фото истории). На всеки четири месеца в рамките на проекта (в общо 6 обучения) ще бъдат обучавани по 10 нови събирачи, а историите на „старите“ ще бъдат обработвани. Историите ще бъдат един от слоевете на интерактивната карта на Столипиново в #GetToShare. В събирането на истории ще се търси баланс между всички общности, населяващи квартала. Очаква се да се съберат над 600 истории, от които поне 200 да бъдат публикувани и разпространени под една или друга форма.

#GetToAction. В този микропроект смесена група от младежи от мнозинството и младежи от „Столипиново“ се обучават интерактивно планират и реализират малки кампании в и извън квартала, училищни акции и други. Пресичаща тема на всички действия е „общество без омраза“, но конкретните инициативи на младежите ще се определят според техните интереси. Процесът на учене и планиране ще се случва в рамките на общо 5 изнесени семинара. Изнесените извън рамките на Пловдив семинар ще осигурят неутрално пространство за опознаване и сближаване между двете групи младежи, като ще действат и като мотивация за участници. Групата младежи, въвлечени в процеса, ще бъде и основен доброволчески екип, подкрепящ всички останали дейности. Процесите на учене, които ще бъдат фасилитирани в рамките на инициативата, са базирани на шест-стъпкова методология Get Global! (задаване на въпроси, избор на проблем, проучване, планиране, действие, оценка и рефлексия) и ще използват интерактивни техники за обучение и групова работа. Проблеми на общността, идентифицирани чрез събирането на истории в #GetToExplore ще бъдат предлагани за младежите като потенциални сфери на действие.

#GetToShare. В този хоризонтален микропроект ще се търси популяризирането и комуникацията на останалите продукти, създадени в рамките на проекта, на други свързани с квартала процеси и инициатива, както и на „Столипоново“ изобщо, в търсене на своите гости и приятели. Това включва:

  • Изграждане на интерактивен уебсайт с основата на който стои многопластова интерактивна карта на „Столипиново“ снимки от различни негови части текстови, аудио и видео версии на различни истории, приказки, митове и легенди (#GetToExplore); локации и времеви рамки на предстоящи и минали събития в квартала в проекта #GetToStolipinovo. Уебсайтът ще се поддържа на български и английски.
  • Отпечатване и разпространение на картички от Столипиново (в сътрудничество с фотограф от ромската общност);
  • Отпечатване и разпространение на хартиен вариант на някои от пластовете на културната карта на Столипиново – на български и английски;
  • Отпечатване на рекламни материали – значки и тениски (за доброволците) и др.
  • Поддържане на социални мрежи, включително платена реклама на събития и конкретни постове;
X